VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ ETT FÖRETAG ATT VÄXA?

VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ ETT FÖRETAG ATT VÄXA?

Helt enkelt...
FOKUSERA
BESLUTA
ÅTGÄRDA

DU HAR VAD SOM BEHÖVS...!

Frågan är - vad är bästa sättet att ta sig dit...?

front_slider_01
front_slider_03
front_slider_02

INKUBATORER

GrowthWheel för inkubatorer — För att kunna ge dina klienter jordnära hjälp, måste du arbeta i molnet!

GrowthWheels verktygslåda och molnbaserade platform stödjer hela arbetsflödet med dina kunder, från onboarding till examen och allt där emellan.

GrowthWheel är en onlineplattform för såväl inkubatorrådgivaren som entreprenören i inkubatorn.

För rådgivaren är det en plattform för att kunna dela verktyg, både GrowthWheels och sina egna, att hantera kundrelationerna och produktiviteten samt att producera analyser och rapporter till intressenter för att visa både resultat och inverkan.

För entreprenörerna är det en onlineplattform som hjälper dem få ett 360°-perspektiv på sin verksamhet för att kunna ta beslut och göra åtgärder i samarbete med sin inkubatorrådgivare.

Ladda ner GrowthWheels inkubatorbroschyr

Ladda ner

Och värdeerbjudandet…?

Här är 5 sätt där GrowthWheels affärsrådgivningssystem hjälper dig hjälpa dina kunder:

incub1

1. Onboardingprocess

Inkubatorns uppdrag:
För alla inkubatorer eller rådgivningsprocesser så ligger en nyckel till framgång i att man attraherar och väljer rätt företag eller entreprenörer att ta ombord.

GrowthWheels värde:
GrowthWheel har verktyg för att välja ut vem som inte hör hemma i programmet och verktyg för att attrahera dem som gör det.

incub2

2. Skattning

Inkubatorns uppdrag:
Uppdraget med varje klient börjar med att man gör en skattning av behov och möjligheter för att bedöma omfattningen av arbetet.

GrowthWheels värde:
GrowthWheel har verktyg för att göra olika 360°-skattningar och beredskapsskattningar som kan användas av både klienter och rådgivare.

incub3

3. Anpassad verktygslåda

Inkubatorns uppdrag:
Alla företag har sina individuella behov beroende på livsstadie, industri, storlek eller beroende på entreprenörens personlighet.

GrowthWheels värde:
GrowthWheel har fler än 100 verktyg som kan blandas med rådgivarens egna verktyg för att ge varje klient ett anpassat paket. Dessutom 20 “Beslutsblad” för hantering av inkubatorer.

incub4

4. Kundhantering

Inkubatorns uppdrag:
För affärsrådgivare som arbetar med många klienter finns det behov av att kunna följa utvecklingen och kommunikationen.

GrowthWheels värde:
GrowthWheels affärsrådgivningssystem inkluderar ett CRM-system byggt specifikt för affärsråådgivare och deras klienter.

incub5

5 Rapport och analys

Inkubatorns uppdrag:
Program, sponsorer, chefer och rådgivare måste själva hålla reda på både sina klienters och sin egen prestanda.

GrowthWheels värde:
Den molnbaserade GrowthWheel-plattformen har inbyggda visuella analyser för varje enskild klient och aggregerade analyser för alla klienter i ett nätverk.

Få 33 beslutsblad gratis för att hjälpa dig ta rätt beslut för din inkubator.

Anmäl dig för att få en gratis kopia av “GrowthWheel for Entrepreneurship Center Management” med ett 30 min. introduktionswebinar

incub10
incubators 11
incubators 12
Gratis GrowthWheel-verktyg

Röster från GrowthWheel-certifierade inkubatorer —Vad säger era kollegor om GrowthWheel?

Incubators testimonial SWE 1
Incubators testimonial SWE 2
Incubators testimonial SWE 3
Incubators testimonial SWE 4