VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ ETT FÖRETAG ATT VÄXA?

VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ ETT FÖRETAG ATT VÄXA?

Helt enkelt...
FOKUSERA
BESLUTA
ÅTGÄRDA

DU HAR VAD SOM BEHÖVS...!

Frågan är - vad är bästa sättet att ta sig dit...?

front_slider_01
front_slider_03
front_slider_02

CERTIFIERING

Certifiering och licens —Få tillgång att använda alla verktygen med alla dina klienter

När du blir en GrowthWheel-certifierad Rådgivare™ eller GrowthWheel-certifierad Utbildare™ så får du en personlig licens att använda verktygen i utbildning eller rådgivning av varje entreprenör som du arbetar med personligen. Du får också tillgång till GrowthWheel Online.

GrowthWheel träning & certifiering —På plats eller online. Ett 360° perspektiv.

För att bli certifierad deltar du i en GrowthWheel träning & certifiering. Certifikaten tillhandahålls av GrowthWheel medan träningen i Sverige utförs av Itzinya AB.

Om du väljer att delta i en lokal kurs så tar den två dagar och hålls regelbundet på olika platser i landet eller i världen. Skriv till oss om att ha en kurs i din stad eller i din organisation.

Bli certifierad när du vill genom GrowthWheels online-akademi.På samma sätt som i de lokala kurserna blir du introducerad till alla GrowthWheel-verktyg med deras online moduler. Du kan gå genom modulerna i din egen takt och vi finns där för att svara på dina frågor. Online-akademin är på engelska.

Licenspaketet —Onlinetillgång. Kvartalsvis uppdateringar. Obegränsad användning

En licens hos GrowthWheel inkluderar följande rättigheter och tjänster:

  • Online tillgång till alla GrowthWheel-verktyg i papperskopia och i editerbara PDF-filer.
  • Kvartalsvis uppdateringar med nya och uppdaterade verktyg baserade på förslag till ändringar och tillägg.
  • Rättigheter till obegränsad tillgång till nedladdning och delning med klienter av alla verktyg på plattformen såväl som att ge ett konto till GrowthWheel Online för alla klienter eller studenter som du personligen arbetar med.
  • Månatliga ”OnTrack” webinarer på engelska som ger ytterligare professionell utveckling.
  • Gratis och frivillig återcertifiering
  • Allt kursinnehåll som är tillgängligt på GrowthWheel eAcademy onlineplattformen.

Paketpriser och avkastning på investeringen —Allt till priset av en textbook per entreprenör

Kostnaden att bli en certifierad och licensierad GrowthWheel användare delas upp på en kursavgift för träning och certifiering och en årlig licenskostnad per individ.

Itzinya AB erbjuder olika paketpriser för affärsrådgivare, utbildare, och mentorer, men alla paket blir I slutänden ungefär som priset på en textbook per entreprenör beronede på hur manga du arbetar med.

För en del licenstagare erbjuder GrowthWheel nya intäktströmmar för att avgifter läggs på slutanvändarna, eller därför att sponsorer attraheras av de påtagliga fördelarna GrowthWheel erbjuder.