VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ ETT FÖRETAG ATT VÄXA?

VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ ETT FÖRETAG ATT VÄXA?

Helt enkelt...
FOKUSERA
BESLUTA
ÅTGÄRDA

DU HAR VAD SOM BEHÖVS...!

Frågan är - vad är bästa sättet att ta sig dit...?

front_slider_01
front_slider_03
front_slider_02

ACCELERATORER

GrowthWheel för Acceleratorer:
—Gör jobbet med era företag med visuella verktyg på marknivå och en perfekt mjukvaruplattform i molnet

För era 6-12-veckors accelerationsprogram kommer GrowthWheels SaaS-plattform vara det CRM-system ni önskat att era deltagare utvecklat!
GrowthWheel är mer än ett CRM-system då det är en samarbetsplattform som delas av er och era företag. Det kommer att stödja hela arbetsflödet från onboarding till examen.

accelerators-01-swe

GrowthWheel Online är också en platform där ni kan bjuda in andra rådgivare, mentorer, eller investorer så ni kan arbeta tillsammans på att stödja era företag när de mejslar fram sina värdeerbjudanden och investor-pitchar.

acc2

Exempel på en mentorprofil på GrowthWheel Online
GrowthWheel är också en verktygslåda med mer än 100 visuella verktyg för beslutsfattning som ni kan dela med era företag genom plattformen tillsammans med era egna anpassade verktyg, såsom det här enkla verktyget som underlag för ett samtal om värdeerbjudande:

acc3

På tal om värdeerbjudande så är det här sätt vi kan stödja så jobbet fungerar i en accelerator…

acc4

Acceleratorns uppdrag:
För alla acceleratorprogram eller rådgivningsprocesser är en nyckel till framgång att man attraherar och väljer rätt deltagare.

GrowthWheels värde:
GrowthWheel har online funktioner som stödjer insamling och underhåll av affärsrelaterade fakta om deltagarna så ni kan välja vem som hör hemma och inte i programmet.

acc5

Acceleratorns uppdrag:
Arbetet med varje programdeltagare börjar med att man gör en skattning av affärsbehov och möjligheter för att bedöma arbetet man har framför sig.

GrowthWheels värde:
GrowthWheel har verktyg för att göra olika 360°-skattningar och beredskapsskattningar som kan användas av både företagen och rådgivarna.

acc6

Acceleratorns uppdrag:
Alla programdeltagare har individuella behov beroende på livsstadie, industri, storlek eller beroende på entreprenörens personlighet.

GrowthWheels värde:
GrowthWheel har fler än 100 verktyg som kan blandas med rådgivarens egna verktyg för att ge varje företag ett anpassat paket.

acc7

Acceleratorns uppdrag:
Sättet att få företagen redo för pitchning och investering är att de handlar på de planer de myntat genom programmet.

GrowthWheels värde:
På GrowthWheel Online kan rådgivare och deltagare göra handlingsplaner.

acc8

Acceleratorns uppdrag:
Programledare, rådgivare och investerare behöver hålla reda på både deltagarnas och sin egen prestanda.

GrowthWheels värde:
Den molnbaserade GrowthWheel-plattformen har inbyggda visuella analyser för varje enskilt företag och aggregerade analyser för alla företag i ett nätverk.

acc9

Acceleratorns uppdrag:

För affärsrådgivare som arbetar med många klienter finns det behov av att kunna följa utvecklingen och kommunikationen genom hela programmet.

GrowthWheels värde:

GrowthWheels affärsrådgivningssystem inkluderar ett CRM-system specialbyggt för acceleratorprogram och deras deltagare.

Anpassa GrowthWheel till ert program

Ett acceleratorprogram kan helt anpassa användningen av GrowthWheel-verktygen till programmet. Verktyg från GrowthWheels 20 fokusområden kan blandas med andra verktyg för att täcka behov i programmet och för de individuella deltagarna så bra som möjligt.

GrowthWheel_Text_Rectangular_SWE

Här är bara ett exempel på ett 6-veckors program baserat på GrowthWheel:

● Vecka 1: Få ett 360°-perspektiv på företaget
● Vecka 2: Affärskonceptet
● Vecka 3: Organisationen
● Vecka 4: Kundrelationer
● Vecka 5: Verksamheten
● Vecka 6: Slutföra pitchen

Kombinera med Affärsmodellkanvasen

För acceleratorer som använder affärsmodellkanvasen är det möjligt att kombinera det verktyget med GrowthWheel-verktygen på ett elegant sätt. Båda verktygen är visuella och holistiska och i praktiken täcker de samma aspekter för beslutsfattning i företag med hög potential:

acc11-1

Affärsmodellkanvasen är ett bra verktyg för att skapa affärsmodeller. När affärsmodellen är bestämd är GrowthWheel bra för alla viktiga detaljer för beslutsfattningen.